જ્ઞાનસેતું મેરીટ સ્કોલરશીપ પરીક્ષા 2024 પરીણામ જાહેર | Gyansetu Merit Scholarship Exam Result 2024

Gyansetu Merit Scholarship Exam Result 2024

Gyansetu Merit Scholarship Exam Result 2024 : મિત્રો, તાજેતરમાં ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા જ્ઞાનશક્તિ રેસીડેન્સિયલ સ્કુલ્સ, જ્ઞાનશક્તિ ટ્રાઈબલ રેસીડેન્સિયલ …

Read more

ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે ગુજરાત કોમન એડમિશન સર્વિસ પોર્ટલ | Gujarat Common Admission Service Portal (GCAS)

Gujarat Common Admission Service Portal

Gujarat Common Admission Service Portal : વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે ધોરણ-12 પછી સ્નાતક, અનુસ્નાતક અને વિવિધ ટેકનીકલ કોલેજોમાં પ્રવેશ માટે …

Read more

માછલી પાલનથી થશે લાખોની કમાણી પ્રધાનમંત્રી મત્સ્ય સંપદા યોજના | PMMSY Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana Gujarat

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana Gujarat

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana Gujarat : આપણો ભારત દેશ ખેતી પ્રધાન દેશ છે.દેશના મોટા ભાગના નાગરીકો ખેતી અને પશુપાલન …

Read more

RTE એડમિશન 2024 માટે આટલું કરો, નહિ તો પ્રવેશ રદ્દ થશે | RTE Gujarat 2024 25 First Round List

RTE Gujarat 2024 25 First Round List

મિત્રો, આપ જાણો છો કે ગુજરાતમાં RTE એડમિશન હેઠળ ગરીબ અને મધ્યમવર્ગના બાળકોને પ્રાઈવેટ શાળામાં પણ ફિ ભર્યા વગર મફત …

Read more