કોઈપણ દિવ્યાંગ વ્યક્તિને મળશે માસિક ₹ 1000 નું પેન્શન સંત સુરદાસ યોજના 2024 | Sant Surdas Yojana 2023

Sant Surdas Yojana 2023

Sant Surdas Yojana 2024 : મિત્રો, સરકાર દ્વારા વિકલાંગ વ્યક્તિને લાભો માટે સમાન તક, રક્ષણ અને પૂર્ણ ભાગીદારી પ્રાપ્ત કરવા માટે …

Read more

Primary Secondary Scholarship Exam Result 2024 25 | પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા પરીણામ

Primary Secondary Scholarship Exam Result

Primary Secondary Scholarship Exam Result : મિત્રો,  સરકાર દ્વારા પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓને સ્કોલરશીપ આપવા માટે ઘણી બધી યોજના …

Read more