યુવા સ્વાવલંબન યોજના ટ્યુશન ફી, પુસ્તકો અને હોસ્ટેલમાં રહેવા સહાય | Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના | MYSY | MYSY Scholarship |  Scholarship 2023 Last Date | Mysy Status | Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana | Yuva Swavalamban Yojana |

જાણવા જેવુ. મિત્રો, હાલ ધોરણ- 10 અને ધોરણ- 12 બાદનો અભ્યાસ પુરો કરીને  વિદ્યાર્થીઓ ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે જોડાઈ રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓમાં સ્કિલ ડોવલોપમેન્ટ માટે તમામ તબક્કે સહાયરૂપ બનવા Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana અમલમાં મુકવામાં આવી છે. શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજનાનું અમલીકરણ કરવામાં આવે છે.  જેમાં વિદ્યાર્થીઓને વિવિધ તબક્કે ટ્યુશન ફીમાં સહાય, સાધનો અને પુસ્તકો ખરીદવા સહાય, તથા રહેવા માટે હોસ્ટેલ ખર્ચમાં સહાય પુરી પાડવામાં આવે છે.  રાજ્યના તેજસ્વી અને જરૂરિયાતમંદ  વિદ્યાર્થીઓ ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવી પોતાની કારકિર્દીનું ઘડતર કરે તે માટે આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે. આ આર્ટિકલમાં મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજનામાં ઓનલાઈન અરજી, કયા અભ્યાસક્રમ માટે કેટલી સહાય? યોજનાના નિયમો અને શરતો વિશે વિગતવાર જાણીશું. તો આજે કંઈક નવું જાણીએ.

Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana

 

Contents hide

Bullet Point of Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana.

યોજનાનું નામ Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana
અમલીકરણ કર્તા સરકારી વિભાગ શિક્ષણ વિભાગ.
યોજનાનો ઉદ્દેશ ધોરણ- 10 અને ધોરણ- 12 બાદ ઉચ્ચ અભ્યાસમાં સહાય.
શિષ્યવૃતિ કોને મળે? પ્રથમ વર્ષમાં પ્રવેશ વખતે.
કયા પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓને સહાય મળે વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને સામાન્ય પ્રવાહ
Official Website mysy.guj.nic.in
Helpline Numbers 079-26566000

7043333181

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના  (MYSY)શું છે?

ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા વર્ષ 07-10-2015 ના ઠરાવથી Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana (MYSY) યોજના અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે. રાજ્યના તેજસ્વી  વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓ પોતાની મર્યાદિત આવકને કારણે  ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમની ફી ની ચુકવણી તથા આર્થિક નિભાવ ખર્ચ માટે મુંઝવણ અનુભવતા હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો અભ્યાસક્રમ પુરો કરી શકે તે માટે સરકાર દ્વારા ટ્યુશન ફીમાં સહાય, સાધનો અને પુસ્તકો ખરીદવા સહાય, તથા રહેવા માટે હોસ્ટેલ ખર્ચમાં સહાય આપવામાં આવે છે.

Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana માં અરજી કરવાની પાત્રતા.

સરકાર દ્વારા મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના  હેઠળ લાભ મેળવવા માટે પાત્રતાના ધોરણો નક્કિ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં મુખ્યત્વે ચાર શરતોનો સમાવેશ થાય છે.

(1) સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમાં વિદ્યાર્થીને ધોરણ-12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ અથવા સામાન્ય પ્રવાહમાં  પરીક્ષામાં 80 કે તેથી વધુ પર્સેન્ટાઈલ હોવા જોઈએ.

(2) ડિપ્લોમાં અભ્યાસક્રમમાં વિદ્યાર્થીને ધોરણ-10 ની પરિક્ષામાં 80 કે તેથી વધુ પર્સેન્ટાઈલ હોવા જોઈએ.

(3) ડી-ટુ-ડી અભ્યાસક્રમ ડીપ્લોમાં અભ્યાસક્રમની પરિક્ષામાં 65% કે તેથી વધુ ટકા હોવા જોઈએ.

(4) વિદ્યાર્થીના વાલીની આવક ₹ 6,00,000/- થી ઓછી હોવી જોઈએ.

Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana કયાં અભ્યાસક્રમાં કેટલી સહાય.

મિત્રો, સરકાર દ્વારા MYSY Scholarship યોજનામાં તમામ ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમ આવરી લેવામાં આવ્યા છે. જેમાં વિવિધ તબક્કે ટ્યુશન ફી, સાધન સહાય, પુસ્તક ખરીદીમાં સહાય, હોસ્ટેલ ફીમાં સહાય જેવી આર્થિક મદદ કરવામાં આવે છે. જેની વિગતે માહિતી મેળવીએ.

(1) ટ્યુશન ફીમાં સહાય.

વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમમાં ચુકવવી પડતી ટ્યુશન ફીની 50% રકમ અથવા નીચે દર્શાવેલ કોઠામાં મહત્તમ કિંમત, બંનેમાંથી જે ઓછુ હોય તે સહાય મળવાપાત્ર છે.

અભ્યાસક્રમ મહત્તમ સહાય
મેડીકલ અને ડેન્ટલ માટે. ₹ 2,00,000/-
ઈજનેરી, ટેકનોલોજી, આર્ટિટેક, ફાર્મસી, આયુર્વેદ, એગ્રીકલ્ચર, નર્સીંગ, હોમીયોપેથીક, ફીઝીયોથેરાપી, વેટનરીવેટનરી, પેરા-મેડીકલ.માટે ₹ 50,000/-
કોઈપણ ડિપ્લોમાં અભ્યાસક્રમ ₹ 25,000/-
B.sc, BA, B Com, BBA, BCA માટે ₹ 10,000/-

 

(2) રહેવા જમવા માટેની સહાય/હોસ્ટેલ ફી.

 • વિદ્યાર્થીઓને 10 મહિના માટે ₹ 1,200/- દર મહિને સહાય મળશે.
 • વાર્ષિક કુલ ₹ 12,000/- ની સહાય મળવાપાત્ર.
 • પાત્રતા ધરાવતા, પોતાના વતનના તાલુકાથી દુર અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને આ સહાય મળવાપાત્ર છે.
 • જે વિદ્યાર્થીઓ સરકારી છાત્રાલયમાં પ્રવેશ મેળવે છે.તેઓને આ સહાય મળવાપાત્ર થશે નહી.

(3) સાધનો તથા પુસ્તકો ખરીદવા માટેની સહાય.

મેડીકલ અને ડેન્ટલ માટે.

₹ 10,000/-

ઈજનેરી, ટેકનોલોજી, આર્ટિટેક, ફાર્મસી, આયુર્વેદ, એગ્રીકલ્ચર, નર્સીંગ, હોમીયોપેથીક, ફીઝીયોથેરાપી, વેટનરીવેટનરી, પેરા-મેડીકલ.માટે

₹ 5,000/-

કોઈપણ ડિપ્લોમાં અભ્યાસક્રમ

₹ 3,000/-

Note- જે વિદ્યાર્થીઓ સરકારી કે અનુદાનીત કોલેજમાં અભ્યાસ કરે છે. તેઓને આ સહાય મળવાપાત્ર છે.

સમગ્ર અભ્યાસક્રમ દરમ્યાન ફક્ત એક વખત સાધનો તથા પુસ્તકો ખરીદવા સહાય મળશે.

MYSY Scholarship યોજનામાં અરજી ક્યાં કરવી?

Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana (MYSY) નો લાભ લેવા વિદ્યાર્થીઓએ ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમમાં પ્રથમ વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવ્યા બાદ, સરકારશ્રી દ્વારા જાહેરાત થયેથી mysy.guj.nic.in પોર્ટલ પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહે છે. વિદ્યાર્થીઓએ  mysy.guj.nic.in પોર્ટલ પર ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરીને લોગીન કરવાનું રહેશે. રજીસ્ટ્રેશન કર્યા બાદ જરૂરી વિગતો ભરીને ડોક્યુમેન્ટ્સ અપલોડ કરીને નક્કી કરેલ હેલ્પ સેન્ટર ખાતે જઈને વેરીફીકેશન કરાવવાનું હોય છે.

મિત્રો, હેલ્પ સેન્ટરના સરનામા સાથેની વિગતો મેળવવા અહીં ક્લિક કરો.

Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana Registration

વિદ્યાર્થીએ ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમમાં પ્રથમ વર્ષે પ્રવેશ મેળવ્યા બાદ સરકારશ્રી દ્વાર જાહેરાત કરવામાં આવ્યેથી નીચે  દર્શાવેલ ઈમેજ મુજબની વિગતો ભરીને  mysy.guj.nic.in પોર્ટલ  પર ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન અને લોગીન  કરવાનું હોય છે. રજીસ્ટ્રેન બાદ વિદ્યાર્થીના મોબાઈલ પર SMS મારફતે પાસવર્ડ મોકલવામાં આવે છે. જેના દ્વારા આગળની પ્રોસેસ કરી શકાય છે.

Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana Registration
Image Credit Government Website (https://mysy.guj.nic.in/)

MYSY Login

વિદ્યાર્થી દ્વારા રજીસ્ટ્રેશનની પ્રોસેસ પુરી કર્યા બાદ નીચે દર્શાવેલ ઈમેજ મુજબ વિગતો નાંખીને પાસવર્ડ નાંખ્યા બાદ વિદ્યાર્થી ઓનલાઈન લોગીન કરી શકશે.

Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana Login
Image Credit Government Website (https://mysy.guj.nic.in/)

કોલેજના કયા વર્ષમાં અરજી કરવી?

પાત્રતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને કોલેજના પ્રથમ વર્ષે જાહેરાત થયા બાદ Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana હેઠળ અરજી કરી શકાશે. જે વિદ્યાર્થીઓ શરતચૂકથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની બાકી રહી ગઈ હોય, તેવા વિદ્યાર્થીઓ કૅાલેજના કોઈપણ વર્ષમાં અરજી કરી શકે છે. તેઓને mysy.guj.nic.in પોર્ટલ પર જઈને રજીસ્ટ્રર તથા લોગીન કર્યા બાદ Delayed Application માં રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે.

Yuva Swavalamban Yojana Application Documents Required

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના હેઠળ પ્રથમ વખત ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે નીચે મુજબના Documents જરૂરી રહેશે.

 • વિદ્યાર્થીના આધારકાર્ડની સ્વ પ્રમાણિત કોપી.
 • ધોરણ- 10 અને ધોરણ- 12 પાસ કર્યા અંગેની માર્કશીટની કોપી.
 • ડીગ્રી/ડિપ્લોમાં એડમિશન લીધાનો પત્ર.
 • ટયુશન ફી ભરેલ તમામ પહોચ.
 • સ્વ ઘોષણાપત્ર અસલ.
 • વિદ્યાર્થીના વાલીનો આવકનો દાખલો.
 • સંસ્થાના આચાર્યશ્રીનું હેટર હેડ પર પ્રમાણપત્ર.
 • જમવાના બીલની પહોંચ તથા હોસ્ટેલમાં પ્રવેશ પહોચની નકલ.
 • વિદ્યાર્થીના બેંક ખાતાની પ્રથમ પાનાની નકલ.
 • આવક વેરો ભરવા પાત્ર આવક થતો ના હોય તેવું વાલીનું સ્વ ઘોષણાપત્ર. અથવા ઈન્કમટેક્ષ રિર્ટન નકલ.

નોંધ- ઉપરના તમામ ડોક્યુમેન્ટ વિદ્યાર્થીના સ્વ પ્રમાણિક કરેલા હોવા જોઈએ.

MYSY Scholarship  ચાલુ રાખવાના નિયમો.

 • વિદ્યાર્થી ભારત સરકાર કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સહાયકારી કોઈપણ એક યોજનાનો જ લાભ લઈ શકશે. બીજી કોઈ શિષ્યવૃતિની યોજનાનો લાભ લઈ શકશે નહી.
 • વિદ્યાર્થીએ અભ્યાસક્રમ દમ્યાન પછીના શૈક્ષણિક વર્ષમાં સહાય મેળવવા માટે, તેના આગળના વર્ષની પરિક્ષામાં ઓછામાં ઓછા 50% માર્કસ સાથે પાસ કરવાની રહેશે.
 • શૈક્ષણિક સંસ્થામાં વિદ્યાર્થીની ઓછામાં ઓછી 75% હાજરી હોવી જોઈએ.
 • વિવિધ તબક્કે મળનાર સહાય વિદ્યાર્થીના બેંક ખાતામાં સીધી જ જમા થશે.

Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana Status

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજનામાં સહાય માટે ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ નીચે દર્શાવેલ ઈમેજ મુજબ Student Status પર ક્લિક કરવાથી એક બોક્સ ખુલશે. જેમાં વિદ્યાર્થીની વિગત, સીટ નંબર, પાસવર્ડ અને Captcha Code નાંખીને Get Student Details પર ક્લિક કરવાની અરજીનું સ્ટેટ્સ જાણી શકાશે.

Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana Status
Image Credit Government Website (https://mysy.guj.nic.in/)

Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana (MYSY) Scholarship 2023 Last Date

 • હાલ ગત વર્ષમાં અરજી કરવા માટે બાકી રહી ગયેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ. 25/08/2023 છે.
 • વર્ષ 2023-24 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે પ્રકિયા તા. 11/09/2023 થી શરૂ થનાર છે.
 • જે વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઈન અરજી કરવાની બાકી રહી ગઈ હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન અરજી અરજી કરવાની તારીખમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. હવે વિદ્યાર્થીઓ  માટે Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana (MYSY) Scholarship 2023 Last Date તા. 31/12/2023  છે. 
 • હેલ્પ સેન્ટરમાં ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન કરાવવાની છેલ્લી તારીખ 31/12/2023 છે. 

Important Links of Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana

Online Application  Website

 Click Hire

Online Registration & Login

Click Hire

List of Help Centers

Click Hire

Online Application Status

Click Hire

Self Declaration Form

Click Hire

આચાર્યશ્રીનું હેટર હેડ પર પ્રમાણપત્ર

Click Hire

Join Our Whtsapp Group

Click Hire

Home Page

Click Hire

Conclusion

મિત્રો, આ આર્ટિકલમાં Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana   હેઠળ ઉચ્ચ અભ્યાસમાં પ્રવેશ મેળવ્યા બાદ વિદ્યાર્થીઓને કયા ક્યા અભ્યાસક્રમમાં કેટલી કેટલી આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે. તેનો વિગતે માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન કરવામાં કર્યો છે. છતાં આપને સહાય બાબતે કોઈ પ્રશ્ન કે સમસ્યા હોય તો ઉપર દર્શાવ્યા મુજબના  વેબસાઈટ પર જાહેર કરેલ હેલ્પલાઈન નંબર પર સંપર્ક કરવા વિનંતી છે.

FAQ

(1) મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના હેઠળ અરજી કરવાની આવક માર્યદા કેટલી છે?

વિદ્યાર્થીના વાલીની આવક ₹ 6,00,000/- થી ઓછીની મર્યાદા.

(2) MYSY Scholarship ની રકમ બેંકમાં ક્યારે જમા થાય છે?

વિદ્યાર્થી દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ સંબંધિત વિભાગ દ્વારા ચકાસણી થયે કુલ- 2 મહિનામાં વિદ્યાર્થીના બેંક ખાતામાં સહાય જમા થાય છે.

(3) મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના હેઠળ અરજી કર્યા બાદ સહાય જમા ના થાય તો શું કરવુ?

વિદ્યાર્થીએ ઓનલાઈન mysy.guj.nic.in પર લોગીન કરીને Student Status પરથી માહિતી મેળવી શકે છે.

(4) વિદ્યાર્થીને સહાય જમા થયા બાબતની જાણ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?

વિદ્યાર્થીના રજીસ્ટ્રર્ડ થયેલ મોબાઈલ નંબર પર SMS મારફતે જાણ કરવામાં આવે છે.

3 thoughts on “યુવા સ્વાવલંબન યોજના ટ્યુશન ફી, પુસ્તકો અને હોસ્ટેલમાં રહેવા સહાય | Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana”

Leave a comment