પીએમ કિસાન યોજના 16મા હપ્તાની તારીખ જાહેર તમારું નામ ચેક કરો | Pm Kisan 16th Installment Date 2024

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Pm Kisan 16th Installment Beneficiary List Check |  Pm Kisan 16th Installment Beneficiary List | Pm Kishan 16th Installment  જમા ના થયો હોય તો શું કરવું?

Pm Kisan 16th Installment Date 2024: મિત્રો, ઘણા લાંબા સમયના ઈંતજારનો અંત આવ્યો છે. ખઆજે પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા PM Kisan 16th Installment Date and Time 2024 ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ યોજનામાં નોંધાયેલા દરેક ખેડૂતના ખાતામાં દર ચાર મહિનાના સમયગાળામાં કુલ ₹ 6,000/- સહાય ચુકવામાં આવે છે. આજે પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા Pm Kisan 16th Installment Date 2024 ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. મિત્રો, આજના આર્ટિકલમાં 16મો હપ્તો ક્યારે નાંખવામાં આવશે અને પીએમ કિસાનના સોળમા હપ્તાના લાભાર્થીઓનું લિસ્ટ કેવી રીતે ચેક કરવું? તેની વિગતે માહિતી મેળવીશું.

Pm Kisan 16th Installment Date 2024

Bullet Point of  Pm Kisan 16th Installment Date 2024

આર્ટિકલનું નામ પી એમ કિસાન યોજનના 16 મા હપ્તામાં તમારું નામ ચેક કરો.
યોજના હેઠળ મળતી સહાય ₹ 6,000/- ની સહાય ત્રણ હપ્તામાં આપવામાં આવે છે.
પીએમ કિસાન 16મા હપ્તાની તારીખ અને સમય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા તા.28/02/2024 નો રોજ સવારે 11.00 વાગ્યે 16મા હપ્તાની સહાય જમા કરવાની જાહેરાત કરાઈ છે.
લાભાર્થીની પાત્રતા ગુજરાત રાજ્યના તમામ ખેડૂત
સહાય ચાલુ કરવા અરજી ક્યાં કરવી ઈ ગ્રામ સેન્ટર પરથી Digital Gujarat Portal મારફતે
ઓફિસિયલ વેબસાઈટ https://pmkisan.gov.in/
હેલ્પલાઈન નંબર 011 24300606

155261

Pm Kisan 16th Installment Date 2024 | પીએમ કિસાન યોજનાના 16મા હપ્તાની તારીખ જાહેર

દેશના વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા પીએમ કિસાનના યોજના હેઠળ 16માં હપ્તો નાંખવાની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ 15 મો હપ્તો 15/11/2023ના રોજ સવારે 11.00 વાગ્યે લાભાર્થી ખેડૂતના ખાતામાં નાંખવામાં આવ્યો હતો. પીએમ કિસાન યોજનાની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ પર આ યોજના હેઠળ હપ્તો જમા કરવાની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. જેમાં દ્વારા તા.28/02/2024 નો રોજ સવારે 11.00 વાગ્યે 16મા હપ્તાની સહાય જમા કરવાની જાહેરાત કરાઈ છે.

Pm Kisan 16th Installment Date and Time 2024
Image Credit Government Official Website (https://pmkisan.gov.in/)

પીએમ કિસાન યોજનાના 16માં હપ્તામાં નામ ચેક કરો | Pm Kisan 16th Installment Beneficiary List Check

વડા પ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રમોદી દ્વારા ખેડૂતોના ખાતામાં આર્થિક સહાયના રૂપે ત્રણ હપ્તામાં કુલ ₹ 6,000/- સહાય સીધી ખેડૂતના ખાતામાં DBT દ્વારા જમા કરવામાં આવે છે.  જે અન્વયે આજે Pm Kisan 16th Installment Date 2024 સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવી છે. લાભાર્થી ખેડૂતને Pm Kisan યોજના હેઠળ સહાય 16 મો હપ્તો ટુંક સમયમાં ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે. તેની યાદી ઓફિસિલય સરકારી વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવે છે. આપ નીચે દર્શાવેલ સુચનાને અનુસરીને આપનું તથા આપના ગામના લાભાર્થીઓનું લીસ્ટમાં નામ ચેક કરી શકો છો.

Step-1  PM Kishan Portal Login

  • લાભાર્થી ખેડૂતો સો પ્રથમ ઓનલાઈન ગુગલ પર Pm kishan gov in ટાઈપ કરીએ પી એમ કિસાન યોજનાની ઓફિસિલયલ વેબસાઈટ ઓપન કરવાની રહેશે.
  • જેની પીએમ કિસાન યોજનાની ઓફિસિયલ વેબસાઈટનું મેઈન મેનું ખુલશે.
  • જેમાં આપને પીએમ કિસાન યોજનાના લાભાર્થીઓને લગતી વિવિધ ઓનલાઈન સેવાઓની માહિતીના વિકલ્પો મેનુંમાં  જોવા મળશે.

Step-2  16th Installment Beneficiary List Check

મેનુંમાં  વિકલ્પોમાંથી આપને “Beneficiary List” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. જેથી આગળ નવા ખુલેલા પેજમાંથી  આપને વિવિધ વિકલ્પોમાંથી નીચે મુજબના વિકલ્પો પસંદ કરવાના રહેશે.

Pm Kisan 16th Installment Date 2024
Image Credit Government Official Website (https://pmkisan.gov.in/)
  • State તરીકે ગુજરાત પસંદ કરી
  • District માં આપનો જિલ્લો
  • Sub district માં આપનો તાલુકો
  • Block માં આપનો તાલુકાનું નામ
  • Villageમાં આપના ગામનું નામ પસંદ કરીને “Get Report” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

જેથી આપને લાભાર્થીનું નામ અને જાતી મુજબ PM Kisan 16th Installment Beneficiary List 2024 ખેલશે. જેમાં આપનું નામની ચકાસણી કરી શકો છો. સાથે સાથે આપના ગામમાં આ યોજના હેઠળ જેટલા લાભાર્થીઓને સહાય મળશે તેવા તમામ લાભાર્થીઓના પુરા નામ જાણી શકો છો.

પીએમ કિસાન યોજના 16મો હપ્તો | Pm Kisan 16th Installment

પી.એમ કિસાન યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓને રેગ્યુલર સહાય મળે તે માટે e-KYC  અપડેટ કરેલ હોવું જરૂરી છે. તેવા લાભાર્થીઓને પીએમ કિસાન યોજના 16મો હપ્તો જમા કરવમાં આવશે. લભાર્થીને  ₹ 2,000/- ની સહાય સીધી તેઓના આધાર લીંક કરેલા બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે. જો આપ આ યોજનાના લાભાર્થી હોવ તો આપ પણ તમારું નામ લીસ્ટમાં ચેક કરી શકો છો.

વધુ જાણો:- 

પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ લાભાર્થીના સ્ટે્ટસની ચકાસણી કરો.

પશુપાલન લોન યોજના 2024 હેઠળ મેળવો ₹ 1,00,000/-ની લોન.

Pm Kisan 16th Installment Date 2024 | પીએમ કિસાન યોજના 16મો હપ્તાની તારીખ અને સમય

વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આજે કરેલ જાહેરાત મુજબ તા.28/02/2024 ના રોજ સમય સવારે 11.00 કલાકે પીએમ કિસાન યોજના 16મો હપ્તાની સહાય તરીકે સીધા લાભાર્થીના બેંક ખાતામાં ₹ 2,000/- જમાં કરવામાં આવશે.

જાણવા જેવું:- 

ટેકાના ભાવ યોજના 2024 જાણો ટેકાના ભાવ.

સૂર્યશક્તિ કિસાન યોજના 2024 હેઠળ ખેડૂતને મળશે મફત વીજળી.

Important Links of Pm Kisan 16th Installment Date 2024

ઓફીસિયલ વેબસાઈટ

Click Here

લાભાર્થીનું લીસ્ટમાં લાભાર્થીનું નામ ચેક કરવા

Click Here

e-KYC કરાવવા

Click Here

Home Page

Click Here

Conclusion

મિત્રો, વડાપ્રધાનશ્રી દ્વારા આજે Pm Kisan 16th Installment Date 2024 ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. પી એમ કિસાન યોજના હેઠળ 16માં હપ્તો તા.28/02/2024 ના રોજ જમા કરવામાં આવશે. આપના ખાતામાં હપ્તો જમા થશે કે નહી, તે જાણવા Pm Kisan 16th Installment Beneficiary List Check  ની આ લેખમાં દર્શાવેલ પ્રોસેસથી સરળતાથી આપનું અને આપના પરિવારજનોનું  નામ જાણી શકો તે માટે સંપુર્ણ  માહિતી આપવામાં આવી છે.

FAQ

(1) Pm Kisan 16th Installment Date 2024 જણાવશો?

Pm Kisan 16th Installment  તા.28/02/2024  ના રોજ સમય 11.00 કલાકે જમા કરાશે

(2) પીએમ કિસાન યોજનાની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ કઈ છે?

આ યોજનાની ઓફિસયલ વેબસાઈટ https://pmkisan.gov.in/  છે.

(3) જો આપની 15 મા હપ્તાની રકમ જમા ના થઈ હોય તો શું પ્રોસેસ કરવી?

આપને ઓનલાઈન e-KYC કરાવી લેવું જરૂરી છે.

(4) પીએમ કિસાન યોજના  હેલ્પલાઈન નંબર જણાવશો.

આ યોજના હેઠળ બે હેલ્પલાઈન નંબર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.  011 24300606 અને 155261 તેના પર સંપર્ક કરી શકો છો.

Leave a comment